Personvern

Sist oppdatert 28. sep. 2023 Effektiv dato 28. sep. 2023

Denne personvernpolicyen beskriver retningslinjene til Limami AS, Flyinnveien 17, Blommenholm 1365, Norge, e-post: post@kharmacurve.no, angående innsamling, bruk og deling av din informasjon som vi samler inn når du bruker vår nettside (https://kharmacurve.no) (tjenesten). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du i innsamling, bruk og deling av din informasjon i samsvar med denne personvernpolicyen. Hvis du ikke samtykker til det samme, vennligst ikke få tilgang til eller bruk tjenesten.

Vi kan endre denne personvernpolicyen når som helst uten forhåndsvarsel til deg og vil publisere den reviderte personvernpolicyen på tjenesten. Den reviderte policyen vil være effektiv 180 dager fra datoen den reviderte policyen er publisert på tjenesten, og din fortsatte tilgang eller bruk av tjenesten etter denne tiden vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernpolicyen. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.

Informasjon Vi Samler Inn:

Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:

 • Navn
 • E-post
 • Mobil
 • Adresse
 • Betalingsinformasjon

Hvordan Vi Samler Din Informasjon:

Vi samler/mottar informasjon om deg på følgende måter:

 • Når en bruker fyller ut registreringsskjemaet eller på annen måte sender personlig informasjon
 • Samhandler med nettsiden
 • Fra offentlige kilder

Hvordan Vi Bruker Din Informasjon:

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

 • Markedsføring/Reklame
 • Opprette brukerkonto
 • Innhenting av tilbakemeldinger fra kunder
 • Støtte
 • Administrasjonsinformasjon
 • Målrettet reklame
 • Administrere kundeordrer
 • TVisteløsning
 • Administrere brukerkonto

Hvis vi ønsker å bruke din informasjon til andre formål, vil vi be om ditt samtykke og vil kun bruke din informasjon etter å ha mottatt ditt samtykke og deretter kun for de formålene du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet ved lov.

Hvordan Vi Deler Din Informasjon:

Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til tredjeparter uten å søke ditt samtykke, bortsett fra i begrensede tilfeller som beskrevet nedenfor:

 • Advertiseservice
 • Markedsføringsbyråer
 • Analyse
 • Betalingsinndrivelsestjenester
 • Datainnsamling og -behandling

Vi krever at slike tredjeparter bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem kun for det formålet den ble overført for, og ikke beholder den lenger enn nødvendig for å oppfylle det nevnte formålet. Vi kan også dele din personlige informasjon for følgende: (1) for å overholde gjeldende lov, forskrift, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve dine avtaler med oss, inkludert denne personvernpolicyen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten krenker tredjeparts rettigheter. Hvis tjenesten eller vårt selskap fusjoneres eller blir kjøpt opp av et annet selskap, vil din informasjon være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Lagring Av Din Informasjon:

Vi vil beholde din personlige informasjon med oss i 90 dager til 2 år etter at brukere avslutter sine kontoer eller så lenge vi trenger den for å oppfylle formålene for hvilke den ble samlet inn, som detaljert i denne personvernpolicyen. Vi kan også trenge å beholde visse opplysninger i lengre perioder, som arkivering/rapportering i samsvar med gjeldende lov eller for andre legitime grunner som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Restinformasjon og aggregatinformasjon, som ikke identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres ubegrenset.

Dine Rettigheter:

Avhengig av gjeldende lov kan du ha rett til å få tilgang til og rette eller slette dine personlige data, motta en kopi av dine personlige data, begrense eller motsette deg aktiv behandling av dine data, be oss om å dele (overføre) dine personopplysninger til en annen enhet, trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss til å behandle dine data, rett til å klage til en lovmessig myndighet og andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på post@kharmacurve.no. Vi vil svare på din henvendelse i samsvar med gjeldende lov.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføringskommunikasjon eller profilering som vi utfører for markedsføringsformål ved å skrive til oss på post@kharmacurve.no.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle nødvendig personlig informasjon eller trekker tilbake samtykket til å behandle det samme for nødvendige formål, kan du kanskje ikke få tilgang til eller bruke tjenestene for hvilke din informasjon ble søkt.

Informasjonskapsler osv.:

For å lære mer om hvordan vi bruker disse og dine valg i forhold til disse sporingsverktøyene, vennligst se vår informasjonskapselpolicy.